HJEMMESIDE - CARTAGO (2023)

Databehandling personverninformasjon - Informasjonsdokument artikkel 13 EU-forordning 2016/679- GDPR

Informasjon om behandlingen av personopplysninger samlet inn fra den interesserte part
I samsvar med bestemmelsene i art. 13 og 14 i GDPR – EU Reg. 2016/679 (Europeisk forordning for beskyttelse av personopplysninger)
Vi gir deg nødvendig informasjon om behandlingen av personopplysningene som er oppgitt.
Informasjonen er ikke å anse som gyldig for andre nettsider som kan konsulteres via lenker på nettsidene i domenet til eieren, som ikke skal anses på noen måte ansvarlig for nettsidene til tredjeparter.
Dette er en avsløring som gis i henhold til art. 13 i EU Reg. 2016/679 (European Regulation for the Protection of Personal Data) og er også inspirert av bestemmelsene i Direktiv 2002/58/EC, som oppdatert av Direktiv 2009/136/EC, angående informasjonskapsler samt påkrevd av bestemmelsen fra garantimyndigheten for beskyttelse av personopplysninger av 08.05.2014 angående informasjonskapsler.

1. BEHANDLINGENS EMNER
DATAKONTROLLER, i henhold til artikler 4 og 24 i EU Reg. 2016/679 er CARTAGO S.R.L. som har hovedkvarter i Via Pasqui, 28 – 38068 Rovereto – TN

2. BEHANDLINGENS FORMÅL OG LOVLIGHET
De oppgitte personopplysningene vil bli behandlet i samsvar med vilkårene for lovlighet i henhold til art. 6 EU-forordning 2016/679 for følgende formål:
a) Håndtering av iboende databehandling (art. 6 bokstav b)):
– navigering på denne nettsiden;
– mulig sammenstilling av datainnsamlingsskjemaer for å sende en informasjonsforespørsel til behandlingsansvarlig;
– oppfyllelse av kontraktsmessige, juridiske og administrative regnskapsformål.
– markedsundersøkelser og andre salgsfremmende og reklameaktiviteter.
For anvendelse av bestemmelsene om beskyttelse av personopplysninger er behandlingene som utføres for administrative regnskapsformål de som er knyttet til utførelse av organisatoriske, administrative, økonomiske og regnskapsmessige aktiviteter, uavhengig av arten av dataene som behandles.
Spesielt forfølges disse formålene av interne organisatoriske aktiviteter, de som er funksjonelle for oppfyllelse av kontraktsmessige og pre-kontraktuelle forpliktelser, informasjonsaktiviteter

3. MOTTAKERE ELLER KATEGORIER AV DATAMOTAKTER
De oppgitte personopplysningene kan formidles til mottakere, oppnevnt i henhold til art. 28 i EU Reg. 2016/679, som vil behandle dataene som forvaltere og/eller som fysiske personer som opptrer under myndighet av behandlingsansvarlig og forvalter, for å overholde kontrakter eller relaterte formål. Spesifikt kan dataene formidles til mottakere som tilhører følgende kategorier:
– Emner som leverer tjenester for administrasjon av informasjonssystemet og kommunikasjonsnettverkene til CARTAGO S.R.L. (inkludert e-post);
– Studier eller selskaper i sammenheng med bistand og konsulentforhold;
– Kompetente myndigheter for oppfyllelse av juridiske forpliktelser og/eller bestemmelser fra offentlige organer, på forespørsel;
– Ved administrative regnskapsformål kan dataene eventuelt overføres til kommersielle informasjonsselskaper for vurdering av soliditet og betalingsvaner og/eller til subjekter for kredittgjenvinningsformål.
Emnene som tilhører de nevnte kategoriene utfører funksjonen som databehandlingsansvarlig, eller opererer i total autonomi som separate behandlingsansvarlige.
Listen over utpekte databehandlere oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig ved hovedkvarteret til CARTAGO S.R.L.

4. OVERFØRING AV DATA TIL ET TREDJELAND OG/ELLER EN INTERNASJONAL ORGANISASJON
De oppgitte personopplysningene vil ikke bli overført til utlandet innenfor eller utenfor EU.

5. OPPBEVARINGSPERIODE ELLER RETNINGSLINJER
Behandlingen vil bli utført i en automatisert og/eller manuell form, med metoder og verktøy som tar sikte på å garantere maksimal sikkerhet og konfidensialitet, av personer spesifikt utpekt for dette formålet.
I samsvar med bestemmelsene i art. 5 ledd 1 lett. e) i EU-forordning 2016/679 vil de innsamlede personopplysningene lagres i en form som gjør det mulig å identifisere de interesserte partene i en periode som ikke overstiger
for å oppnå formålene som personopplysningene behandles for. For å finne ut hvilke kriterier datalagringsperioden er basert på, skriv tilenrico.casolari@cartagomaps.com

6. BESTEMMELSENS ART OG AVSLAG
Bortsett fra det som er spesifisert for navigasjonsdata, står brukeren fritt til å oppgi personlige data i dedikerte områder på nettstedet.
Levering av personopplysninger for formålene nevnt i punkt a) i dette informasjonsdokumentet er nødvendig for å perfeksjonere de spesifikke funksjonene og bruke tjenestene som tilbys til den behandlingsansvarlige,
for eksempel for å få tilbakemelding på forespørselen om videresendt informasjon. Unnlatelse av å oppgi personopplysninger kan gjøre det umulig å få den forespurte tjenesten eller å bruke tjenestene som tilbys av nettstedet.

7. RETTIGHETER TIL INTERESSEREDE PARTER
Du vil være i stand til å hevde dine rettigheter som uttrykt i artiklene 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i EU-forordning 2016/679, ved å kontakte den behandlingsansvarlige ved å skrive til adressenenrico.casolari@cartagomaps.com

Du har rett til når som helst å be den behandlingsansvarlige om tilgang til dine personopplysninger, retting, kansellering av samme, begrensning av behandling.
Videre har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dataene dine (inkludert automatisert behandling, f.eks. profilering) samt mot portabiliteten av dataene dine.
Uten at det berører enhver annen administrativ og rettslig klage, hvis du mener at behandlingen av data om deg bryter med bestemmelsene i EU Reg. 2016/679, i henhold til art. 15 bokstav f) i nevnte EU-forordning 2016/679,
Du har rett til å sende inn en klage til garantisten for beskyttelse av personopplysninger og, med henvisning til art. 6 ledd 1 bokstav a) og art. 9 nr. 2 bokstav a) har rett til å tilbakekalle samtykket som er gitt når som helst.
I tilfelle en forespørsel om dataportabilitet, vil den dataansvarlige gi deg personopplysningene om deg i et strukturert, vanlig brukt og lesbart format, ved hjelp av automatisk enhet, uten at det berører paragraf 3 og 4 i art. 20 i EU-forordning 2016/679.

Utvidet informasjon Cookie Policy

COOKIES
Informasjonskapsler brukes til å forbedre tjenestene vi tilbyr deg. Noen er strengt nødvendige for funksjonaliteten til nettstedet, mens andre lar deg optimere ytelsen og tilby en bedre brukeropplevelse.
Strengt nødvendige informasjonskapsler lar deg:
• Husk innholdet i handlekurven
• Husk på hvilket tidspunkt i bestillingen du har ankommet. Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å:
• Husk påloggingsdetaljer
• Tilby deg sikker surfing etter pålogging
• Sikre et konsistent utseende og preg på nettstedet
• Støtte sanntids chat-system
Ytelsesinformasjonskapsler lar deg:
• Optimaliser nettstedets ytelse ved å redusere lastetidene for sidene du besøker
• Forbedre brukeropplevelsen
"Målrettingsinformasjonskapslene" brukes til:
• Tillat deg å bruke "del" og "lik" funksjonene
• Send informasjon til andre nettsteder for personalisering av deres respektive annonser.
Analytiske informasjonskapsler lar deg:
• Brukes til å innhente informasjon om bruk av nettsiden, annonser og e-poster og for å varsle oss om eventuelle feil.
• Videre gjør disse informasjonskapslene det mulig å innhente detaljert teknisk informasjon, som sist besøkte side, antall besøkte sider, om en e-post er åpnet, hvilke deler av nettsiden eller e-postene brukerne klikker på og tiden som har gått. mellom klikk. Denne informasjonen kan være assosiert med brukerdetaljer som IP-adresse, domene eller nettleser; imidlertid analyseres de sammen med andres informasjon for ikke å identifisere en bestemt bruker fra en annen.
Applikasjonseksempler:
Informasjonskapsler brukes til å forbedre tjenestene vi tilbyr deg, for eksempel:
• Aktiver visse tjenester, for eksempel betaling, som ellers ikke ville fungert
• De lar en tjeneste gjenkjenne enheten din, for å unngå at du skriver inn den samme informasjonen flere ganger under en aktivitet
• De beregner hvor mange brukere som bruker tjenestene, for å lette bruken og sikre nødvendig kapasitet for rask navigering
• De analyserer data for å hjelpe oss å forstå hvordan du bruker offentlige tjenester på nettet, slik at vi kan forbedre dem.
Hvis du ikke tillater oss å bruke informasjonskapsler, kan det hende at enkelte funksjoner og sider ikke fungerer som forventet. Du vil for eksempel ikke kunne bruke handlelisten.
Hvis du ønsker å slette informasjonskapselfiler som allerede finnes på datamaskinen din, les instruksjonene til nettleseren din ved å klikke på "Hjelp"-elementet i den tilhørende menyen. Du kan også finne mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du administrerer dem ved å besøke nettstedet www.aboutcookies.org eller ved å klikke på "Hjelp" i nettlesermenyen.

FAQs

What is Cartago Costa Rica known for? ›

Cartago Province

It is perhaps Costa Rica's most important area in matters of colonial art. The best example is the temple of Orosi, dating back to 1743, a historical jewel that was witness to the birth of a nation. Cartago has a humid, tropical climate.

What is the oldest city in Costa Rica? ›

Cartago is the oldest city in Costa Rica and was also the capital until 1823. Cartago was founded in 1563 by Spanish governor Juan Vasquez de Coronado as the first Spanish settlement in what is now Costa Rica.

What is the history of Cartago Costa Rica? ›

History. Founded in 1563 by Juan Vasquez de Coronado, it was the first successful establishment in Costa Rica. The city was granted a coat of arms by King Philip II of Spain in 1565, and the title of Muy Noble y Muy Leal ("Very Noble and Very Loyal") by the Cortes (Spanish Parliament) in 1814.

Where are Carthago motorhomes made? ›

Currently based out of a planet in Aulendorf, Germany, Carthago was founded in 1979 by Karl-Heinz Schuler, on the premise of providing tailor-made conversions to customer specifications, using any suitable basic vehicle. There are now hundreds of dedicated staff working on these highly desirable motorhomes.

What is the most spiritual part of Costa Rica? ›

Located on the Pacific coast of Costa Rica, the spiritual eco-village of PachaMama is a temple of healing and expansion of consciousness.

What is the most popular celebration in Cartago? ›

Pilgrimage to Our Lady of the Angels Basilica at the center of the city of Cartago is the most important religious activity of Costa Rica. Celebrated each August 2nd, here attend millions of people from all around the country.

What is the richest town in Costa Rica? ›

Escazú is one of the wealthiest places in Costa Rica, with many expensive restaurants and shops, and has some of the most exclusive shopping and dining in the country. It has new developments, like Avenida Escazu, which holds the country's first IMAX theater. Avenida Escazu is a modern outdoor mall/center.

What is the poorest area of Costa Rica? ›

According to data provided by the National Statistics and Census Institute (INEC), the Chorotega region is the poorest in the country, with over 25.000 people living in extreme poverty. Guanacaste also faces the highest rate of unemployment in the country, with a total percentage of 10.1%.

What is the most hippie town in Costa Rica? ›

Puerto Viejo de Talamanca: the HIPPY face of Costa Rica

If you're foreigner planning a trip, in this link you can check the ✅ SANITARY REQUIREMENTS and get a VISA. Also, to help you travel without spending too much, in this link you'll find ✈️ CHEAP FLIGHTS and a 💥10% DISCOUNT on your TRAVEL INSURANCE.

Is Costa Rica Mayan or Aztec? ›

Costa Rica never had a thriving indigenous culture such as the empires of the Mayan, Aztec or Inka people. The native people were culturally influenced by Mesoamerican tribes from Central America and cultures from northern South America (mostly today's Colombia).

Why is Cartago important? ›

The first capital of Costa Rica

Founded in 1563 by Juan Vasquez de Coronado, Cartago was the first real Spanish settlement in the country. The Spanish king granted the city an official coat of arms in 1565, and later it was awarded a title – 'Very noble and very loyal. ' Cartago was the country's capital until 1823.

What is the meaning of Cartago? ›

Cartago (Spanish pronunciation: [kaɾˈtaɣo]), which means Carthage in Spanish, is a province of central Costa Rica. It is one of the smallest provinces, however probably the richest of the Spanish Colonial era sites and traditions.

What RV is made by the Amish? ›

Located in the heart of Ohio's Amish Country, we manufacture the iconic TAB Teardrop Camper, the TAG Teardrop Trailer, the TAB 400 Teardrop Camper, the Barefoot Travel Trailer, and the Cirrus Truck Camper.

Who is the largest motorhome manufacturer? ›

Together, the THOR family of companies represents the world's largest manufacturer of recreational vehicles. We offer a comprehensive range of RVs and travel tools to inspire and empower everyone to Go Everywhere.

Who is the owner of Carthago? ›

Due to the overwhelming success of the Chic models at the 2004 Caravan Salon and to satisfy the large volume of customer demand, Karl Heinz Schuler, the Managing Director and owner of Carthago, decides to increase production capacities.

What is so special about Nicoya Costa Rica? ›

Specifically, the rural landscapes of the Nicoya Peninsula, where people have some of the longest lifespans in the world. That's why this part of Costa Rica is designated a Blue Zone, the term used for just five areas of the world where people live extraordinarily long and vibrant lives.

What is the most famous thing in Costa Rica? ›

Costa Rica is famous for its incredible natural wonders, rich biodiversity, aromatic coffee, and progressive government. It is home to some of the most beautiful rainforests, beaches, and mountains in the world. Costa Rica is also known for its beautiful beaches, Pura vVda lifestyle as well as delicious food.

What 3 things is Costa Rica known for? ›

Costa Rica is known for its volcanoes, cloud forests and sandy beaches. Located in Central America between Nicaragua and Panama, Costa Rica is a small country bordered by the Pacific and Atlantic oceans on either side.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 10/09/2023

Views: 5992

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.